Vi utfører EU kontroll (PKK) på alle bilmerker inntil 3500 kg. EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Den 8. februar 2019 innføres nye regler for EU-kontroll. Da vil kontrollfristen bestemmes ut fra når du sist gjennomførte EU-kontroll, ikke ut fra siste siffer i registreringsnummeret. I dag er det det siste sifferet i registreringsnummeret som bestemmer når kjøretøyet ditt skal inn til EU-kontroll. Kjøper du et helt nytt kjøretøy etter 8. februar vil kontrollfristen for første EU-kontroll være fire år etter datoen for førstegangsregistrering (ett år for tunge kjøretøy). Deretter vil fristen bestemmes ut fra når du sist gjennomførte EU-kontroll. Ved etterkontroll bestemmes den nye fristen ut i fra dato for den fullstendige kontrollen. For deg som eier et kjøretøy før 8. februar 2019, har du allerede fått en kontrollfrist. Denne fristen beholder du slik den er i dag. Deretter fases kjøretøyet ditt inn i det nye regelverket hvor kontrollfristen bestemmes ut fra når du sist gjennomførte EU-kontroll.

Er du i tvil om når bilen skal inn, så kan du sjekke dette på Vegvesenet eller ringe oss.

72 43 54 98

Vi hjelper deg raskt og enkelt!